Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

LHBT

Sinds 2012 participeren de koplopergemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen samen met Anti Discriminatie Bureau Zeeland in het LHBT-project, mogelijk gemaakt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van dit project is om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT)jongeren te vergroten. De aanleiding voor het project waren de alarmerende hoge cijfers met betrekking tot de psychische gezondheid en de suicide gedachten van LHBT-jongeren ten opzichte van hetero-jongeren.

De interventies binnen het project richten zich op de beschermende factoren die psychosociale problematiek en suïcidaal gedrag van jongeren kunnen voorkomen of verminderen. Dit houdt in een veilige schoolomgeving , het verbeteren van de professionele hulpverlening, het versterken van het sociale netwerk van LHBT-jongeren en  ondersteuning van en door ouders.
Eind 2014 is het project positief geëvalueerd en hebben de drie gemeenten de kans gekregen van het ministerie om opnieuw voor een periode van drie jaar mee te doen aan het project. In deze nieuwe periode tot 2018 worden de interventies die zijn ingezet geborgd. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe interventies; ouderen en de sport. Ook wordt het LHBT-netwerk Zeeland vanuit het project gefinancierd. De interventies worden door heel Zeeland uitgevoerd.

In het menu kunt u meer informatie vinden over de veilige schoolomgeving, deskundigheidsbevordering, partners binnen het project en onder links relevante onderzoeken en documenten.

Voor vragen of informatie over het LHBT-project kunt u contact opnemen met Annique Weezepoel of Carla Bosscha, telefoonnummer 0113-397171 of via a.weezepoel@czwbureau.nl of c.bosscha@adbzeeland.nl.

Contactpersonen

Carla Heijstek-Bosscha

Consulent discriminatiezaken Project LHBT
Carla

Annique Elenbaas

Project LHBT
Annique

Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Aanspreken icon

Aanspreken

Spreek degene die u of iemand anders discrimineert aan en vraag waarom hij/zij dit doet. Ga de dialoog aan!

Informeren icon

Informeren

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Probeer jezelf en anderen te informeren over dit onderwerp.

Melden

Discriminatie is niet toegestaan! Word jij of iemand in je omgeving gediscrimineerd? Meld het direct via onze website!

Meld discriminatie