Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

‘Diversiteit loont!’

Waarom aan de slag op de arbeidsmarkt?

ADB Zeeland heeft de taak om problematiek rond discriminatie en sociale uitsluiting in de Zeeuwse samenleving te signaleren en bespreekbaar te maken. Al jaren is discriminatie op de arbeidsmarkt een onderwerp dat aandacht krijgt van verschillende antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Zeeland heeft hierin in de afgelopen jaren andere keuzes gemaakt. Zo is er vooral geïnvesteerd in een jongerencampagne en in het LHBT-project (lesbisch, homo, biseksueel en transgender).

Doordat er politiek gezien steeds meer draagvlak ontstond voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, resulterend in onder andere een uitgebreid landelijk actieplan, heeft ADB Zeeland besloten er een campagne aan te wijden: Diversiteit loont!

Uit een meerjarige analyse bleek dat in Zeeland discriminatie het meest voorkomt op de arbeidsmarkt. Bij arbeidsmarktdiscriminatie worden mensen met verschillende achtergronden benadeeld. Het zijn dus niet alleen de mensen met een andere culturele achtergrond, een donkere huidskleur of een andere achternaam. Het gaat ook om ouderen, jongeren, mensen met een beperking, vrouwen, religieuze mensen of mensen die lhbt zijn. Juist omdat discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mensen kan raken, is het voor ADB Zeeland een belangrijk onderwerp om mee aan de slag te gaan.

Mensen die te maken krijgen met discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen hier ernstig onder lijden. Ook voor werkgevers kan discriminatie op de arbeidsmarkt nadelige gevolgen hebben. Wanneer bij werving en selectie gezocht wordt in een kleinere poel is de kans op het vinden van de beste kandidaat kleiner. Bij discriminatie op de werkvloer worden de gevolgen nog groter. Denk daarbij vooral aan lagere productiviteit en hogere uitval.

Doordat er concrete stappen genomen kunnen worden om diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, lijkt de kans op succes reëel. Bij problemen zoals burenruzies is dat veel lastiger, terwijl de impact daarvan op mensen ook heel groot is en het ook geregeld voorkomt dat discriminatie meespeelt.

Uit een landelijk onderzoek door het SCP onder verschillende werkgevers blijkt dat veel werkgevers aangeven meer personeel van niet-westerse herkomst in dienst te willen nemen (Nievers en Andriessen, 2010). Hiervoor worden vier motieven gegeven:

1.         het kunnen blijven concurreren in perioden met een krappe arbeidsmarkt (concurrentiemotief);

2.         het creativiteit bevorderende en daarmee productiviteit verhogende effect van diversiteit of ‘kleur’ in het bedrijf (diversiteitsmotief);

3.         het bevorderen van de integratie van niet-westerse groepen in de Nederlandse samenleving (sociaal motief);

4.         de aansluiting bij de etnische samenstelling van het klantenbestand (klantperspectief).

De ambitie is dan ook om bedrijven en (overheids)organisaties inzicht te geven in de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer en van het voeren van een diversiteitsbeleid. ADB Zeeland heeft met de campagne ‘Diversiteit loont!’ ook het doel om, rekening houdend met bestaande initiatieven, ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie (insluiting; het niet-uitsluiten van groepen) op de arbeidsmarkt in Zeeland toeneemt. Naast het feit dat de persoonlijke ontwikkeling en het emotioneel welbevinden van minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt verbetert, heeft de werkgever er op zowel organisatorisch als op bedrijfseconomisch vlak belang bij om diversiteit op de arbeidsmarkt te stimuleren. Personeel dat zich namelijk geaccepteerd en welkom voelt, is productiever en minder snel ziek.

Voor vragen of informatie over de campagne ‘Diversiteit loont!’ kunt u contact opnemen met Stefano La Heijne via s.laheijne@adbzeeland.nl of via telefoonnummer 0113 – 39 71 71.

Contactpersonen

Stefano Frans

Beleidsadviseur en projectleider Diversiteit Loont!
Stefano