Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Veilige schoolomgeving

Zeeuwse scholen van het voortgezet onderwijs worden gestimuleerd om het convenant 'Iedereen op school veilig en gezond!' te tekenen. Door het convenant te ondertekenen laat de school zien zich structureel in te zetten voor haar leerlingen zodat zij gezonde en veilige keuzes kunnen maken met betrekking tot hun seksuele geaardheid en gedrag. Ook leren zij om respectvol om te gaan met elkaars verschillen in religie, afkomst en seksuele voorkeur of identiteit. 

Scholen die het convenant hebben ondertekend, voeren de lespakketten ‘Lang leve de liefde’ en de ‘Rubensles’ uit.

Naast de in het convenant omschreven taken, kan iedere school die het convenant heeft ondertekend, een keuze maken uit een menukaart van extra aanbod. Zij kunnen hiervoor éénmalig een stimuleringsbijdrage ontvangen van 300 euro. Hiervoor kunnen zij een aanvraag indienen bij ADB Zeeland, t.a.v. Annique Weezepoel, via a.weezepoel@czwbureau.nl.

Contactpersonen

Annique Elenbaas

Project LHBT
Annique

Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Aanspreken icon

Aanspreken

Spreek degene die u of iemand anders discrimineert aan en vraag waarom hij/zij dit doet. Ga de dialoog aan!

Informeren icon

Informeren

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Probeer jezelf en anderen te informeren over dit onderwerp.

Melden

Discriminatie is niet toegestaan! Word jij of iemand in je omgeving gediscrimineerd? Meld het direct via onze website!

Meld discriminatie