Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Good practices

Omroep Zeeland

Soms is een bedrijf al divers zonder dat het zich daarvan bewust is. Neem bijvoorbeeld Omroep Zeeland. De Zeeuwse omroep is zeer divers als het gaat om de verdeling man/vrouw. De directie bestaat uit een vrouw (de directeur) en een man (de hoofdredacteur). Onder de technische, redactie- en stafmedewerkers is ook een mooie verdeling te zien tussen mannen en vrouwen. Ook de verdeling van het personeel per leeftijdscategorie is relatief goed verdeeld over de gehele organisatie. De uitdaging voor de omroep ligt nu nog bij de diversiteit qua (culturele) achtergrond. Omroep Zeeland ziet de meerwaarde van een divers personeelsbestand in en is bewust bezig met dit onderwerp. Met kleine aanpassingen in het aannamebeleid kan Omroep Zeeland ook op dit vlak divers zijn. ADB Zeeland ondersteunt Omroep Zeeland hier graag bij tijdens de campagne ‘Diversiteit loont!’

Zeeland Refinery

Vaak denken werkgevers dat het hen veel inspanning kost om aan de slag te gaan met diversiteit. Zeeland Refinery bewijst dat dit niet zo hoeft te zijn. Er is samen met UWV gekeken naar kansen binnen het bedrijf om mensen met een lichte psychische beperking een rol te geven in het reguliere arbeidsproces. De zogeheten Inclusieve Arbeidsanalyse werd uitgevoerd en daaruit bleek dat bij de bedrijfsbrandweer én bij de Services-afdeling taken en werkzaamheden waren die makkelijk gedaan konden worden door mensen zonder opleiding of lange inwerkperiode. Daar lagen dus kansen. De organisatie heeft nu vier Wajongers in dienst die hun werk perfect uitvoeren binnen deze afdelingen. Zij hebben een lichte beperking maar willen erg graag meedoen in de samenleving. Juist daarom zijn deze mensen extra gedreven; ze hebben het gevoel écht bij te dragen aan de bedrijfsvoering omdat ze wezenlijk belangrijk werk verrichten. Daarnaast verdienen zij hierdoor zelf een inkomen en zijn daardoor minder financieel afhankelijk van de maatschappij. Het bedrijf heeft geen extra voorzieningen nodig gehad en het bedrijfsproces is niet of nauwelijks aangepast.

Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Aanspreken icon

Aanspreken

Spreek degene die u of iemand anders discrimineert aan en vraag waarom hij/zij dit doet. Ga de dialoog aan!

Informeren icon

Informeren

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Probeer jezelf en anderen te informeren over dit onderwerp.

Melden

Discriminatie is niet toegestaan! Word jij of iemand in je omgeving gediscrimineerd? Meld het direct via onze website!

Meld discriminatie