over adbz

Advies of melding doen van discriminatie? Neem contact met ons op!

Klachtenprocedure ADB Zeeland

Uw mening doet er toe!
Een conflict hoeft nog niet meteen een klacht te heten. ADB Zeeland zal er zeker niet minder aandacht aan schenken. Het kan ook zijn dat u alleen iets wilt melden omdat u vindt dat de dienstverlening van ADB Zeeland beter kan. Wij bekijken wat wij van uw opmerking kunnen leren. Wij adviseren u in eerste instantie uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker van ADB Zeeland.

Vindt u dat het melden van uw mening, uw opvatting of uw beleving niet voldoende is, dan kunt u een klacht indienen. Aan u de keuze. Wanneer een voorval heeft plaatsgevonden waarvan u vindt dat het niet goed is gegaan, kunt u dat altijd laten weten. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal via ons email adres info@adbzeeland.nl

Welke klachten nemen wij in behandeling?
Als uw klacht gaat over onze dienstverlening of over het gedrag van medewerkers van ADB Zeeland nemen wij uw klacht in behandeling. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Denk bij een klacht over onze dienstverlening of over een gedraging van medewerkers van ADB Zeeland aan onderwerpen zoals:

 • bejegening;
 • telefonische bereikbaarheid;
 • informatieverstrekking;
 • niet nakomen afspraken..

Wat doen wij met uw klacht?

 1. Ontvangstbevestiging
 2. Intakegesprek door de directeur van het CZW Bureau, ADB Zeeland maakt onderdeel uit van het CZW Bureau.
 3. Bemiddeling
 4. Interne klachtenprocedure CZW Bureau (onderdeel van SWVO) op basis van  de wetgeving zoals beschreven in hoofdstuk 9 van de  Algemene Wet Bestuursrecht. 
 5. Beroep via de klachtenregeling van de  Zeeuwse Ombudsman.

  1. Ontvangstbevestiging
  Als wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging waarin staat wat wij met uw klacht gaan doen. Vervolgens zal de directeur met u telefonisch contact opnemen voor het bespreken van de klachtbehandeling
  2. Intakegesprek
  De directeur neemt contact met u op om de klacht met u door te nemen. U wordt geïnformeerd over de klachtenprocedure en bespreekt hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. 
  3. Bemiddeling
  In de klachtbehandeling kan er een gesprek worden georganiseerd tussen u en de ADB-medewerker over wie u een klacht heeft. Tijdens dit bemiddelingsgesprek wordt gekeken of er een oplossing of toelichting mogelijk is om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Zodra u vindt dat uw klacht naar tevredenheid is behandeld, eindigt de klachtbehandeling. U ontvangt daarna een afdoeningsbrief, waarmee u wordt geïnformeerd over de afronding van uw klacht.
  4. Interne klachtenprocedure
  Soms biedt bemiddeling geen oplossing. Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de klachtencommissie van het SWVO waar het CZW Bureau onder is gebracht. Deze klachtencommissie bestaat uit personen die geen deel uitmaken van ADB Zeeland of het CZW Bureau. U kunt tijdens een hoorzitting van de commissie uw standpunt toelichten. Dit geldt ook voor de betrokken ADB medewerker. |
  5. Klachtenregeling Zeeuwse Ombudsman
  Indien u het niet eens met  het besluit van de klachtencommissie. Dan kunt u in beroep gaan via de klachtenregeling van Zeeuwse ombudsman. zie www.dezeeuwseombudsman.nl

 

Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Aanspreken icon

Aanspreken

Spreek degene die u of iemand anders discrimineert aan en vraag waarom hij/zij dit doet. Ga de dialoog aan!

Informeren icon

Informeren

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Probeer jezelf en anderen te informeren over dit onderwerp.

Melden

Discriminatie is niet toegestaan! Word jij of iemand in je omgeving gediscrimineerd? Meld het direct via onze website!

Meld discriminatie