over adbz

Advies of melding doen van discriminatie? Neem contact met ons op!

Klachtenprocedure ADB Zeeland

Jouw mening doet er toe!
Wanneer je niet tevreden bent over onze dienstverlening horen wij dit graag. Wij adviseren je in eerste instantie om je mening, opvatting of beleving te bespreken met de betrokken medewerker van ADB Zeeland.

Vind je dat dit niet voldoende oplevert, dan kun je een klacht indienen. Dit kan mondeling, schriftelijk of per e-mail: info@adbzeeland.nl.

Welke klachten nemen wij in behandeling?
We nemen klachten in behandeling die gaan over onze dienstverlening of over het gedrag van een medewerker van ADB Zeeland. Denk daarbij aan onderwerpen zoals:

 • bejegening;
 • telefonische bereikbaarheid;
 • informatieverstrekking;
 • het niet nakomen van afspraken.

Anonieme klachten over onze dienstverlening of medewerkers worden niet in behandeling genomen.

Wat doen wij met jouw klacht?

 1. Ontvangstbevestiging
  Als wij je klacht hebben ontvangen krijg je daarvan een schriftelijke bevestiging waarin staat wat wij met je klacht gaan doen. Vervolgens zal de directeur van het CZW bureau – waar ADB Zeeland onderdeel van uit maakt - telefonisch contact met je opnemen voor het bespreken van de klachtbehandeling.
 2. Intakegesprek
  Door de directeur wordt je geïnformeerd over de klachtenprocedure en wordt er met je besproken hoe jouw klacht het beste kan worden behandeld.
 3. Bemiddelingsgesprek
  In de klachtbehandeling kan er een gesprek worden georganiseerd tussen jou, de directeur en de ADB-medewerker over wie je een klacht hebt. Tijdens dit bemiddelingsgesprek wordt gekeken of er een oplossing of toelichting mogelijk is om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Zodra je vindt dat jouw klacht naar tevredenheid is behandeld, eindigt de klachtbehandeling. Je ontvangt daarna een afdoeningsbrief, waarmee je wordt geïnformeerd over de afronding van uw klacht.
 4. Interne klachtenprocedure
  Soms biedt bemiddeling geen oplossing. Je klacht wordt dan voorgelegd aan de klachtencommissie van het SWVO waar het CZW Bureau onderdeel van is. Deze klachtencommissie bestaat uit personen die geen deel uitmaken van ADB Zeeland of het CZW Bureau. Je kunt tijdens een hoorzitting van de commissie jouw standpunt toelichten. Dit geldt ook voor de betrokken ADB medewerker.
 5. Klachtenregeling Zeeuwse Ombudsman
  Indien je het niet eens met het besluit van de klachtencommissie, dan kun je in beroep gaan via de klachtenregeling van Zeeuwse ombudsman. Zie www.dezeeuwseombudsman.nl

Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Aanspreken icon

Aanspreken

Spreek degene die u of iemand anders discrimineert aan en vraag waarom hij/zij dit doet. Ga de dialoog aan!

Informeren icon

Informeren

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Probeer jezelf en anderen te informeren over dit onderwerp.

Melden

Discriminatie is niet toegestaan! Word jij of iemand in je omgeving gediscrimineerd? Meld het direct via onze website!

Meld discriminatie