Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Wereldreis door Middelburg

Middelburg gebouwen

Ruim 200 leerlingen van Nehalennia SSG maken 13 juli de 'wereldreis door Middelburg'. Een fietstocht langs verschillende cultuurhistorische 'halteplaatsen'. Leerlingen ervaren hoe invloeden uit de hele wereld de stad Middelburg mede gevormd hebben. Naast migratie in de Middelburgse geschiedenis, is er ook aandacht voor het thema migratie anno nu. ADB Zeeland is één van haltes gedurende deze leerzame reis. 


De leerlingen gaan in kleine groepjes met een begeleider op pad. Bij Stichting Vluchtelingenwerk gaan ze in gesprek met nieuwkomers en met het COA krijgen ze een rondleiding door het AZC Middelburg. Verder brengen ze een bezoek aan het Leger des Heils, de Yildirim Beyazit Moskee, het Zeeuws Archief, het Slavernijmonument op de Balans, het Stadskantoor en Amnesty International in de ZB. Stichting Welzijn Middelburg laat de leerlingen een jongerencentrum zien en Anti Discriminatie Bureau Zeeland bekijkt en bespreekt samen met de jongeren de documentaire Allemaal Mensen. Rapper Cycz geeft in de ZB een introductie-workshop.

 

Middelburg

Middelburg is en was een stad met aantrekkingskracht. Door de eeuwen heen vestigden zich hier Noormannen, Hugenoten, Joden, Molukkers en vele andere bevolkingsgroepen. Van de Romeinen tot de huidige asielzoekers kent Middelburg migranten die samen met de Zeeuwse bevolking Middelburg maakten tot wat het nu is.

 

De Wereldreis door Middelburg wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Middelburg, Europe Direct en maakt onderdeel uit van Four Freedoms Door Het Jaar Heen.