Stijgend aantal meldingen en registraties discriminatie in Zeeland-West-Brabant

monitor discriminatie 2019

Meldpunten hebben in 2019 309 meldingen van discriminatie ontvangen van inwoners uit de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, in 2018 waren dat nog 291 meldingen. De politie registreerde 369 incidenten waarin discriminatie een rol speelt, tegenover 211 het jaar ervoor. Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie Zeeland-West-Brabant over 2019.

Bijna de helft van de meldingen bij meldpunten (49 procent) en ruim een derde van de registraties van de politie (37 procent) betreft discriminatie op grond van huidskleur/herkomst. Bij de meldpunten zijn hierna de meeste meldingen ontvangen over handicap/chronische ziekte (15 procent). Bij de politie is seksuele gerichtheid (27 procent) de op een na meest geregistreerde discriminatiegrond. Dit is inclusief incidenten die zijn gericht tegen politiemedewerkers of werknemers met een publieke taak.

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 37 verzoeken om een oordeel van inwoners uit de regio van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De meeste verzoeken gingen over discriminatie op grond van handicap, gevolgd door geslacht en godsdienst. Het College bracht 15 oordelen uit, waarvan in 5 gevallen sprake was van verboden onderscheid.


Lokale verschillen
De meldpunten ontvingen in 2019 de meeste meldingen over incidenten in de gemeenten Tilburg (58) en Breda (49). In Zeeland zijn Middelburg (17) en Goes (13) koploper. Ook in de politieregistraties vonden de meeste incidenten plaats in Tilburg (86) en Breda (55). In Zeeland staan Terneuzen (27), Goes (17) en Vlissingen (16) bovenaan. In alle gemeenten komt bij de politieregistraties de discriminatiegrond herkomst het vaakst voor, net als bij de meldpunten. Uitzondering hierop zijn Tilburg en Terneuzen waar de meest voorkomende discriminatiegrond in 2019 seksuele gerichtheid was.

Over de monitor
De Monitor Discriminatie 2019 is samengesteld door RADAR en Anti Discriminatie Bureau Zeeland in samenwerking met de politie van de eenheid Zeeland-West-Brabant en is vandaag gepubliceerd. De monitor bundelt meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen met politieregistraties en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo geeft dit rapport een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl