Nieuwe e-learning voor én door jongeren over ingrijpen bij online discriminatie

Cover met tekst #datmeenjeniet stop online discriminatie

Wat is online discriminatie? Hoe herken je het? En als je het tegenkomt op sociale media, welke actie onderneem je dan? Met deze vragen gaan jongeren aan de slag in een nieuwe vrij toegankelijke e-learning. Movisie, Hogeschool Inholland en Diversity Media ontwikkelden deze online tool met jongeren, voor jongeren. De e-learning ondersteunt professionals, in het onderwijs, jongerenwerk en sociaal domein, die aandacht willen besteden aan het onderwerp online discriminatie en haat.

Racisme, islamhaat, validisme, homohaat en seksisme. Allerlei vormen van discriminatie die ook online aan de orde van de dag zijn en veel impact hebben. Juist omdat het leven zich meer online afspeelt dan ooit.

Projectleider Joline Verloove van Movisie: ‘Ondanks dat veel jongeren discriminatie en haat zien op sociale media, wordt er door sociaal professionals en docenten nog te weinig aandacht aan besteed. Vaak ontbreekt er ook bij hen de kennis hierover. Deze e-learning is een concreet instrument om met dit lastige onderwerp aan de slag te gaan. Ook professionals zelf is aan te raden om de e-learning te volgen.’

Herkennen en slim ingrijpen
In de e-learning leer je wat online discriminatie is en welke verschillende vormen er zijn. In diverse explainer video’s wordt onder andere uitgelegd wat het verschil is tussen cyberpesten en online discriminatie. Ook leer je discriminerende content te herkennen. Hoe herken je bijvoorbeeld microagressies en waarom zijn die problematisch? Er wordt uitgelegd waarom het nut heeft om in te grijpen als je een discriminerende of haatvolle opmerking online ziet. En hoe je dat op een slimme manier doet. De e-learning is door jongeren zelfstandig te volgen. De opdrachten kunnen ook in tweetallen of in een kleine groep gemaakt worden. Op elke oefening krijgen de deelnemers feedback. Voor professionals is er een handleiding opgesteld waarin uit wordt gelegd hoe ze de e-learning kunnen inzetten en hoe ze offline verder het gesprek kunnen voeren.

 

Bekijk hier de e-learning

 

#DatMeenJeNiet
Deze e-learning is het resultaat van het driejarige project #DatMeenJeNiet, een initiatief van Movisie, Diversity Media en Hogeschool Inholland. In dit project werden jongeren en jongvolwassen begeleid in hoe zij online het verschil kunnen maken, hoe je van het zijn van een zogenaamde bystander een upstander wordt: iemand die in actie komt tegen online discriminatie. Uit eerder onderzoek van Movisie blijkt dat de reacties van omstanders bij discriminatie erg belangrijk zijn. Zo past de dader het bericht mogelijk aan, voelt het slachtoffer zich gesteund en wordt er een sociale norm gecommuniceerd waaruit blijkt dat online discriminatie niet normaal is.