Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Netwerkbijeenkomst bij Omroep Zeeland

Diversiteit loont! Netwerkbijeenkomst bij Omroep Zeeland

Op dinsdag 24 oktober heeft ‘Diversiteit loont!’ in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf en Omroep Zeeland een netwerkbijeenkomst gehouden bij de Zeeuwse omroep. Tijdens deze bijeenkomst heeft Omroep Zeeland haar Charter Diversiteit getekend en vertelden Zeeuwse bedrijven hoe zij diversiteit op hun werkvloer hebben vormgegeven.

Diversiteit bij Omroep Zeeland

Monique Schoonen, directeur Omroep Zeeland, sprak over de manier waarop zij diversiteit binnen haar organisatie vorm zou willen geven en tegen welke problemen zij daarbij aanloopt. “Omroep Zeeland heeft als doel om iedereen in Zeeland te bereiken. Om dit te bereiken is het nodig om verschillende doelgroepen in je eigen personeelsbestand te krijgen”, aldus Monique. Hierbij loopt Omroep Zeeland tegen een aantal zaken aan.

Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om vrouwen in de techniek te vinden. Vrouwen lijken vooralsnog weinig interesse te hebben in technische functies. Binnen de niet-technische functies is de verhouding man/vrouw al veel meer in balans Sterker nog: binnen de directie van de omroep is die verhouding 50/50. De directeur is een vrouw en de hoofdredacteur is een man.

"Een vrouw aan de top heeft een grote impact"– Monique Schoonen, directeur Omroep Zeeland.

Als het gaat over culturele diversiteit ziet Monique nog veel kansen. Niet-westerse journalisten zijn er haast niet. Dit heeft volgens haar vooral te maken met de slechte ervaringen die deze mensen veelal hebben met de journalistiek in niet-westerse landen. Ook binnen de Zeeuwse omroep zijn er geen journalisten werkzaam met een niet-westerse achtergrond.

Tot slot heeft Omroep Zeeland ook oog voor de aanwas van jongeren. De omroep biedt werkervaringsplekken aan zodat studenten kennis kunnen maken met het vak. De omroep merkt dat stagiaires over het algemeen  geen belangstelling hebben voor Zeeland of de Zeeuwse Omroep. Als een productie-stagiaire kan kiezen tussen Expeditie Robinson en Omroep Zeeland is de keus al vaak gemaakt.

 "Diversiteit is nodig voor de lange termijn"– Monique Schoonen, directeur Omroep Zeeland.

Omroep Zeeland heeft het Charter Diversiteit ondertekend wat in hun geval betekent dat zij de komende twee jaar twee mensen van de hierboven genoemde doelgroepen aan hun personeelsbestand wil toevoegen. Hierbij zijn beheersing van de Nederlandse taal en onafhankelijkheid belangrijk. Om mensen met een andere culturele achtergrond te bereiken gaat zij contact opnemen met onder andere de moskee, de Molukse wijkvereniging en diverse scholen.

Keynotespreker

Kees-Jan van der Klooster van K-J Projects Unlimited Abilities gaf een keynote-presentatie over de beeldvorming die er heerst van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Hij vertelde vanuit zijn eigen ervaring als rolstoelgebruiker en kreeg het voor elkaar om op een luchtige manier de aanwezigen bewust te laten worden van het stigma dat veel mensen hebben.

            "Werken; neem het heft in eigen handen" – Kees-Jan van der Klooster, keynotespreker

K-J Projects streeft ernaar dat het vanzelfsprekend wordt dat mensen met een beperking deelnemen aan de maatschappij. Mensen met een beperking behoren tot een minderheidsgroep maar zijn zeker niet zielig. De maatschappij weet te weinig van diversiteit, is bevooroordeeld en heeft een laag verwachtingspatroon wat kan leiden tot onderwaardering. De samenleving wil zich graag ontfermen over mensen met een beperking maar hierdoor wordt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de betrokkenen aangetast.

Kees-Jan wil hierin verandering brengen door voorlichting te geven aan de maatschappij en betrokkenen te coachen in acceptatie, opkomen voor jezelf (of de ruimte krijgen om hierin te groeien), zichtbaarder worden en niet in een stigma te blijven hangen (geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond).

"Zie iemand in eerste instantie als mens en verander van verwachtingspatroon" - Kees-Jan van der Klooster, keynotespreker

Pitches

Naast de twee sprekers hielden drie bedrijven – Manpower, Dow en Zeelandia – een pitch. In deze pitches vertelden zij op welke vorm zij diversiteit binnen hun organisatie vormgeven. Manpower heeft het Charter Diversiteit eind 2016 al getekend en legt in haar diversiteitsbeleid vooral de focus op jongeren en vluchtelingen. Er wordt samengewerkt met het onderwijs (o.a. sollicitatietrainingen), overheid, ondernemers, Jinc (organisatie die jongeren helpt een succesvol leven te bieden) en Vluchtelingenwerk. Manpower probeert de talenten die bij Vluchtelingenwerk bekend zijn te begeleiden naar passend werk.

Vanuit de huidige krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven vanuit een ‘sense of urgency’ aanpassingen willen en moeten doen.

Dow vindt diversiteit van inzicht belangrijk omdat het leidt tot meer creativiteit en innovatie. Daarmee bedoelen zij dat iedereen een andere perceptie heeft en dus uitdagingen en kansen vanuit een hele andere invalshoek kunnen bekijken. Naast betere productiviteit leidt het ook tot meer connecties. Het is niet eenvoudig om mensen uit een bepaalde doelgroep bewust te werven. Netwerken kan helpen om te komen tot inclusiviteit.

Zeelandia Nederland heeft voor de campagne ‘Diversiteit loont!’ een filmpje gemaakt over diversiteit binnen hun organisatie. Zeelandia is dan wel een oer-Zeeuws bedrijf maar opereert inmiddels wel wereldwijd! Door hun diversiteitsbeleid zorgen zij ervoor dat ze perfect kunnen aansluiten op de internationale markt.

Daarnaast werken er gemiddeld gezien meer mensen van 50 jaar en ouder en biedt Zeelandia stageplekken aan voor jongeren zodat ook de instroom van jong personeel in beweging blijft.

Zeelandia laat met dit filmpje duidelijk zien dat diversiteit binnen de organisatie prioriteit heeft. Daardoor maakt Zeelandia zich niet alleen aantrekkelijk voor hun (potentiële- en vaak internationale) klanten maar ook voor werkzoekenden die anders wellicht niet zouden hebben gesolliciteerd bij Zeelandia.

Wat deze bedrijven met elkaar bindt is dat ieder van hen diversiteit inzet binnen hun eigen businesscase en op die manier hun organisatie laten groeien. Benieuwd wat diversiteit u kan opleveren? Neem contact op met ADB Zeeland.