Jaarcijfers 2019

jaarverslag 2019

Vandaag, 21 maart, is het de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. ADB Zeeland publiceert vandaag haar jaarcijfers over 2019. In 2019 heeft ADB Zeeland 113 meldingen geregistreerd. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2018 (121). Ruim een derde van de meldingen in 2019 betreft de grond ras. Op het terrein van arbeidsmarkt en collectieve voorzieningen werd het meest gediscrimineerd. 

Achtergrond meldingen
Verreweg de meeste meldingen in 2019 betreffen de gronden ras (40), handicap/chronische ziekte (19), seksuele gerichtheid (11) en geslacht (10). De gemelde discriminatie vond voornamelijk plaats op de arbeidsmarkt (te denken valt aan arbeidsbemiddeling, werving en selectie en werkvloer) en collectieve voorzieningen (te denken valt bijvoorbeeld aan (lokale) overheid of zorg- en welzijnsinstellingen). Beide waren goed voor 24 klachten. Met name de meldingen op het laatste terrein zijn gestegen ten opzichte van 2018, toen waren het er nog 15.

Ook tussen de gemeenten in Zeeland onderling zitten verschillen. 44% van de meldingen kwam uit de Oosterschelderegio, 33% uit Walcheren en 19% uit Zeeuws-Vlaanderen. De meeste melders woonden in de gemeenten Goes, Vlissingen, Middelburg en Terneuzen. Ten opzichte van 2018 is de stijging van het aantal meldingen het grootst in de gemeenten Goes (+9) en Kapelle (+8). In Goes ging het om allemaal verschillende personen terwijl in Kapelle meerdere meldingen door één of enkele melders werd gedaan. In Terneuzen (-10) en Veere (-9) was de daling het grootst. Dit heeft ermee te maken dat in 2018 meerdere meldingen door één of enkele melders werd gedaan binnen die gemeenten.


Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie
Deze dag is vastgesteld door de Verenigde Naties naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika) op 21 maart 1960. De politie opende toen het vuur op mensen die demonstreerden tegen de apartheid. Op 21 maart wordt er wereldwijd bij stilgestaan dat racisme en discriminatie niet alleen iets is van toen, maar dat dit nog steeds voorkomt in onze samenleving.

Download hier het jaarverslag 2019.