Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Internationale Dag van de Mensenrechten 2021

mensenrechtenvlag

Op vrijdag 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, wordt op verschillende plekken de Mensenrechtenvlag gehesen. Ook in Zeeland wappert de vlag bij diverse gemeenten. Daarnaast lanceert Anti Discriminatie Bureau Zeeland op 10 december de website www.zeelandinclusief.nl. Op deze website staan allerlei inspirerende voorbeelden waarmee je als organisatie of individu aan de slag kunt gaan om inclusie in de samenleving te bevorderen.

Samen voor een inclusief Zeeland
Afgelopen jaar is het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie gelanceerd. In dit uitgebreide plan worden allerlei partijen en organisaties betrokken om sámen discriminatie in Zeeland aan te pakken. Acties kunnen uitgevoerd worden op verschillende domeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid en toegankelijkheid. Op de praktische website www.zeelandinclusief.nl worden alle mooie en inspirerende voorbeelden uit Zeeland gebundeld. De website dient als etalage en kan een inspiratie zijn voor gemeenten, organisaties en personen die aan de slag willen om discriminatie tegen te gaan en diversiteit en inclusie te bevorderen. Anti Discriminatie Bureau Zeeland grijpt de Internationale Dag van de Mensenrechten aan om deze nieuwe website te lanceren.

Mensenrechtenvlag
Op 10 december wordt ook de Mensenrechtenvlag gehesen door diverse gemeenten in Zeeland waaronder de gemeenten Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Borsele, Sluis en Hulst.  De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten. Vorig jaar werd de Mensenrechtenvlag voor het eerst gelanceerd.