Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Internationale Dag van de Mensenrechten

mensenrechtenvlag

Vandaag is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag. Ook in Zeeland wappert de vlag op verschillende gebouwen, waaronder bij de Provincie Zeeland en het Bevrijdingsmuseum.

De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten.

ONTWERP
De mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde (groen), de lucht (blauw) en een plek onder de zon (geel). En hoe verschillend we ook kunnen zijn, qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA (gele wokkel).

LANCERING
Op 10 december wappert de vlag op veel gebouwen in Nederland en daarbuiten. Van de Martinitoren in Groningen tot aan het Abdijplein in Zeeland. Bij anti-discriminatievoorzieningen, op scholen, gemeenten, bedrijven en bij particulieren. In Zeeland hijsen bijvoorbeeld Provincie Zeeland, University College Roosevelt, het Bevrijdingsmuseum en meerdere gemeenten de mensenrechtenvlag. Zoals de commissaris van de Koning, Han Polman, verwoordde: "Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het uitsteken van deze vlag is een prikkel om daar over na te denken."

Hieronder enkele foto's van de Mensenrechtenvlag bij de stadskantoren Goes, Middelburg, Het Provinciehuis, University College Roosevelt en Hogeschool Zeeland.