Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Facebook signaleert en verwijdert discriminerende stereotypen

Facebook buttons

Amsterdam, 11 augustus - Vandaag introduceert Facebook wereldwijd, na een proces van negen maanden, een nieuwe beleidsregel om discriminerende stereotypen te kunnen signaleren en verwijderen op Facebook en Instagram. Het gaat om ‘blackface’ en bepaalde schadelijke Joodse stereotypen. Deze nieuwe regel is onderdeel van de ‘richtlijnen voor de community’ (huisregels) en maakt het mogelijk om melding te maken van afbeeldingen en video’s van deze discriminerende stereotypen, zoals bijvoorbeeld van een Zwarte Piet met kenmerken van ‘blackface’, waarna deze verwijderd kunnen worden. 


Platform voor iedereen 

Ruim drie miljard mensen wereldwijd maken gebruik van Facebook producten. Zij delen er dagelijks hun blijdschap, verdriet en verhalen. Facebook is er verantwoordelijk voor dat al deze gebruikers zich veilig en welkom voelen. En vrij zijn om hun stem te laten horen. Daarbij aanvaardt Facebook niet dat gebruikers worden gediscrimineerd op basis van onder andere ras, sekse, geloof, etniciteit, gender of ziekte. Hierdoor kunnen kwetsbare groepen juist hun stem verliezen. Online discriminatie kan ook gevaarlijke gevolgen offline hebben. Facebook heeft daarom heldere regels voor alle gebruikers, de zogenaamde richtlijnen voor de community, waarin duidelijk gemaakt wordt wat wel en niet toegestaan is op haar platformen. Deze huisregels worden voortdurend aangepast en aangescherpt.

Na een proces van negen maanden voegt Facebook vandaag een nieuwe regel toe aan haar richtlijnen om het discriminerende stereotype ‘blackface’, en bepaalde schadelijke Joodse stereotypen, zoals beweringen dat Joden de wereld regeren of de dienst uitmaken in belangrijke instituties wereldwijd, te kunnen signaleren en verwijderen. Deze stereotypen zijn discriminerend en kwetsend, omdat ze ervoor zorgen dat mensen zich niet veilig voelen in het publieke domein en participatie kunnen ontmoedigen. 

Zo worden de Joodse stereotypen gebruikt om antisemitisme aan te wakkeren. En is ‘blackface’ wereldwijd onderdeel van een doorlopende geschiedenis van dehumanisering en ontzegde burgerrechten. Onder het nieuwe beleid kunnen afbeeldingen en video’s worden verwijderd waarbij duidelijk zwarte schmink of make-up is gebruikt om de kleur van het gezicht donkerder te maken, samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen.


Nederland en België 

Voor landen die Sinterklaas vieren zoals Nederland en België betekent dit dat afbeeldingen en video’s van Zwarte Piet met discriminerende stereotyperende kenmerken kunnen worden verwijderd na een melding. Het gaat dan om afbeeldingen waarbij duidelijk zwarte schmink of andere hulpmiddelen zijn gebruikt om de kleur van het gezicht donkerder te maken, samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen. Een Piet zonder ‘blackface’ kenmerken, zoals de Schoorsteenpiet, is toegestaan. Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. Sinterklaas is een feest voor iedereen. Facebook blijft daarom ook voortdurend in gesprek met belanghebbenden, om een platform te zijn en te blijven voor iedereen.


Hoe nieuw beleid tot stand komt

De aanpassing van de huisregels om discriminerende stereotypen te kunnen weren wordt wereldwijd doorgevoerd voor zowel Facebook als Instagram na overleg met meer dan zestig sociaal maatschappelijke organisaties en experts uit verschillende landen. Onder discriminerende stereotypen verstaat Facebook content over mensen die hen reduceert tot hun culturele of raciale kenmerken en gelinkt zijn aan, of aanzetten tot intimidatie, buitensluiting en geweld. Het is al mogelijk om onder andere de volgende discriminerende en mensonterende vergelijkingen te kunnen signaleren en verwijderen op Facebook en Instagram: ‘moslims en varkens’ of ‘vrouwen als huishoudelijke voorwerpen of naar vrouwen verwijzen als eigendom of objecten’. In het geval van Zwarte Piet zullen moderators alleen overgaan tot verwijdering als de afbeelding in strijd is met ‘blackface’ beleid van Facebook.