Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Dialoogtafel: Vrede en verdraagzaamheid in het coronatijdperk

De groep deelnemers aan de dialoogtafel zit rond een tafel.

Op 23 september heeft Anti Discriminatie Bureau Zeeland in het kader van de Vredesweek Walcheren een dialoogtafel georganiseerd. Aan het begin van de middag verzamelde een enthousiast groepje mensen zich in wijkcentrum Hof van Buren (Middelburg) om onder leiding van Elly Verkleij in gesprek te gaan over vrede en verdraagzaamheid in het coronatijdperk.

Gevraagd naar zijn motivatie om mee te doen aan deze dialoog, zei één van de deelnemers dat hij het “mooi vond om te horen hoe andere mensen over bepaalde problematieken denken”. Bij het in gesprek gaan met elkaar bleek het belangrijk om niet tegenover elkaar te gaan staan, maar juist samen een onderwerp te onderzoeken.

Een aantal deelnemers herkende zich in het thema ‘verdraagzaamheid in het coronatijdperk’. Een gesprekspartner gaf aan dat ze merkte dat ze zelf minder verdraagzaam was geworden. In een tijd waarin de verschillen tussen mensen groot zijn, omdat sommigen zich heel goed aan de coronamaatregelen houden en anderen juist helemaal niet, is het nu eenmaal niet makkelijk om de vrede te bewaren. Een gesprekspartner merkte op dat er in het begin van de coronacrisis sprake was van solidariteit, maar dat mensen nu steeds meer recht tegenover elkaar komen staan. Sociale media versterken deze dynamiek nog, omdat er daar wordt verwacht dat je óf voor, óf tegen iets bent. Er ontstaan daardoor snel en makkelijk grote ruzies. Om de vrede te bewaren, probeerde een deelnemer meer aan zelfreflectie te doen en er op te letten dat ze zich verdraagzamer opstelde naar andere mensen.

Hoewel sommige gesprekspartners aangaven dat ze onverdraagzamer waren geworden in het coronatijdperk – wat zich uitte in irritaties thuis en in de supermarkt – vonden andere deelnemers dat ze nog even verdraagzaam waren als vóór de uitbraak van het virus. Een gesprekspartner gaf aan dat ze wat meer geremd werd door de beperkende maatregelen, maar dat dit niet per definitie slecht hoefde te zijn. Er zijn namelijk ook veel positieve initiatieven tot stand gekomen, zoals hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben of veilige, aandachtige en optimistische communicatie via sociale media. Ook de natuur heeft baat bij de coronamaatregelen, nu er bijvoorbeeld minder gevlogen wordt. We zien dus dat de verdraagzaamheid soms wel afneemt, maar dat dit gecompenseerd wordt met de positieve gevolgen van de gedwongen tempovertraging. Waar je je vrijheid deels kwijt bent, krijg je andere vrijheden juist terug. Je hebt tijd voor dingen die je anders niet zou kunnen doen. Een van de deelnemers geeft aan dat ze hierdoor rustiger naar de wereld kijkt, en zelf ook probeert meer rust uit te stralen.

Uit de dialoogtafel nemen de deelnemers mee dat vrede begint bij jezelf: het is belangrijk om zelf de verschillen van de ander te accepteren, en respect te hebben voor de ander. In de woorden van een deelnemer: “als de wereld er zo zou uitzien, zou dat voor mij de ideale wereld zijn”.