Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Cursus Vertrouwenscontactpersoon voor sportverenigingen

VCP cursus

Op 9 september wordt in Goes een cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) gegeven voor sportprofessionals en –vrijwilligers, in het kader van ‘samen naar een veilig sportklimaat’. Deelnemers uit heel Zeeland die interesse hebben in de functie van VCP, hebben zich de afgelopen tijd hiervoor kunnen opgeven. Een VCP vormt het eerste aanspreekpunt voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur) bij grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging.

Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een klacht of een vraag Er wordt ingegaan op de adviezen die je op zo’n moment kunt geven en de doorverwijsmogelijkheden die je hebt. Preventie is ook een belangrijke pijler van het werk van de VCP. Zo kan een VCP (on)gevraagd advies en informatie geven aan het bestuur over een veilig sportklimaat, bijvoorbeeld met betrekking tot seksuele diversiteit binnen de sport.  De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Er worden verschillende kanten van het werk van een VCP toegelicht en ook wordt er geoefend met uiteenlopende situaties die je in je functie als VCP kunt tegenkomen. Alle deelnemers aan de cursus krijgen na afloop een certificaat van NOC*NSF, Academie voor Sportkader.

Deze cursus wordt aangeboden in het kader van het beleid wat de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen in samenwerking met Anti Discriminatie Bureau Zeeland voeren om de acceptatie van seksuele diversiteit (onder jongeren) te vergroten. Ook de acceptatie van (seksuele) diversiteit binnen sportverenigingen is een belangrijk aandachtspunt. De cursus wordt gegeven in samenwerking met NOC*NSF.