Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Coronacrisis leidt niet alleen tot saamhorigheid maar ook tot discriminatie

coronacrisis leidt tot meer discriminatie

De coronacrisis zorgt niet alleen voor meer saamhorigheid, het leidt ook tot discriminatie en uitsluiting van een brede groep Nederlanders. Dit blijkt uit een analyse van 139 meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen. Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, maakt zich zorgen. “Het is een mensenrecht om niet gediscrimineerd te worden, ook in tijden van crisis”, zegt voorzitter Frederique Janss.

In de meeste meldingen is de discriminatie gericht tegen mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk. Uitschelden op straat, niet geholpen worden in een winkel, racistische leuzen op de muren van een studentenflat, zijn enkele voorbeelden van meldingen, maar ook bedreigingen en fysiek geweld komen voor. De impact is groot. Verschillende melders hebben aangegeven zich niet meer veilig te voelen op straat.

Racistische incidenten beperken zich niet alleen tot mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk, ook mensen met Oost-Europese, Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben melding gedaan. Er zijn verschillende meldingen over het aanspreken en beboeten van mensen met een donkere huidskleur vanwege het samenscholingsverbod, terwijl dit niet gebeurde met een groep witte mensen. Een melder viel op dat in nieuwsberichten over corona veel migranten met een hoofddoek te zien zijn.

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen eveneens discriminatie in de hand werken. Mensen met een beperking hebben gemeld dat ze niet tot de supermarkt worden toegelaten omdat ze vanwege hun rolstoel of krukken het verplichte winkelwagentje niet kunnen gebruiken. Ook zijn meldingen ontvangen over winkels waar kinderen niet welkom zijn of waar je uitsluitend met pin kan betalen.

Het publieke debat over het recht op zorg als de capaciteit van de ic’s onder druk komt te staan, was voor met name ouderen aanleiding om contact op te nemen met een antidiscriminatievoorziening. Uitspraken als “We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden” (Jort Kelder bij Omrop Fryslân) geven oudere melders het gevoel dat ze niet meer volledig meetellen.

Word je gediscrimineerd als gevolg van de coronacrisis of elke andere reden, meld het dan bij ADB Zeeland via https://www.adbzeeland.nl/melden!

Download Corona en discriminatiemeldingen in Nederland: https://discriminatie.nl/files/2020-05/corona-en-discriminatiemeldingen….
Bron: discriminatie.nl