Coming Out dag 2020

coming out dag

Vandaag is het Internationale Coming Out dag. Op deze dag staat de wereld stil bij de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wilt. Ter ere van deze dag publiceert Anti Discriminatie Bureau Zeeland een factsheet van het onderzoek naar het welbevinden van de Zeeuwse LHBTI gemeenschap.

Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd en gaat in op het welbevinden, het veiligheidsgevoel en de ervaringen van discriminatie en geweld van de respondenten. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat bijna een derde van de respondenten te maken heeft gehad met discriminatie en/of geweld op straat of tijdens het uitgaan in een openbare plaats omdat ze LHBTI zijn. Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit wel eens negatieve invloed heeft gehad op hun gezondheid. De klachten waren onzekerheid, somberheid, angst en depressie. Een positiever feit daarentegen: bijna driekwart van de respondenten geeft aan open te zijn op hun werk of opleiding over het LHBT zijn. 

Bekijk de factsheet en lees meer over het onderzoek.