over adbz

Advies of melding doen van discriminatie? Neem contact met ons op!

Hoe behandelt ADB Zeeland een melding?

 1. Een melding van mogelijke ongelijke behandeling komt binnen bij ADB Zeeland (telefonisch, per e-mail, of via het online meldformulier).
 2. De klachtbehandelaar van ADB Zeeland vraagt of u een klacht wil maken van de situatie, of alleen een melding. In het geval van een melding wordt de situatie alleen geregistreerd in het systeem, zodat deze meetelt in de landelijke en lokale discriminatiecijfers. In het geval van een klacht kan ADB Zeeland samen met u onderzoeken of er verdere stappen kunnen worden gezet.
 3. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit kan telefonisch of op ons kantoor in Goes. Tijdens dit gesprek kunt u uw klacht verder toelichten.
 4. ADB Zeeland onderzoekt de klacht en kijkt welke mogelijkheden er zijn om verdere stappen te zetten. Wij leggen deze mogelijkheden aan u voor. ADB Zeeland zet nooit stappen zonder toestemming van u als melder.
 5. Na onderzoek van de melding zijn er verschillende mogelijkheden:
  - Wij starten een klachtenprocedure. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij een brief sturen naar de organisatie waardoor u zich ongelijk behandeld voelt. Of dat wij een bemiddelingsgesprek organiseren tussen u en deze organisatie. Een laatste optie is dat wij namens u een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens.
  - Wij geven advies / informatie. Wij verwijzen u bijvoorbeeld door naar een organisatie die geschikter is om u bij te staan.
  - Wij ondersteunen u bij het doen van aangifte bij de politie.
  - Wij zetten samen met u een andere stap, afhankelijk van de inhoud van uw melding.

Een aantal aandachtspuntjes:

 • Melden kan anoniem. ADB Zeeland kan echter in het geval van een anonieme melding geen stappen zetten. De melding wordt dan enkel geregistreerd en telt mee in de landelijke en lokale discriminatiecijfers.
 • ADB Zeeland kan alleen meldingen behandelen van inwoners uit de provincie Zeeland. Andere meldingen zullen worden doorgegeven aan de juiste antidiscriminatievoorziening.
 • Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken, neemt ADB Zeeland de klacht niet meer verder in behandeling.
 • ADB Zeeland kan niet ingrijpen in een conflict tussen privépersonen.