Discriminatie

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Het bestrijden van discriminatie is een plicht van de Nederlandse overheid, evenals het beschermen van burgers tegen discriminatie en hen te stimuleren om incidenten te melden. Dit staat in de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Gemeenten zijn ook verplicht om burgers toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening waar zij terecht kunnen voor de behandeling van hun klachten en waar hun meldingen geregistreerd worden. Daarnaast is het een taak van de overheid om toe te zien dat de antidiscriminatiewetten ook daadwerkelijk nageleefd worden. 

Iedere burger in Nederland heeft immers het recht om gevrijwaard te zijn van discriminatie, dit is vastgelegd in Artikel 1 van onze grondwet.

Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Aanspreken icon

Aanspreken

Spreek degene die u of iemand anders discrimineert aan en vraag waarom hij/zij dit doet. Ga de dialoog aan!

Informeren icon

Informeren

Discriminatie komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Probeer jezelf en anderen te informeren over dit onderwerp.

Melden

Discriminatie is niet toegestaan! Word jij of iemand in je omgeving gediscrimineerd? Meld het direct via onze website!

Meld discriminatie