Wij verzorgen activiteiten en voorlichting voor uiteenlopende doelgroepen

Wij verzorgen activiteiten en voorlichting voor uiteenlopende doelgroepen

Gastlessen over discriminatie

Anti Discriminatie Bureau Zeeland biedt vanaf het schooljaar 2021-2022 twee nieuwe gastlessen aan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs: de gastles ‘Kijk eens door een andere bril’ en de gastles ‘Allemaal mensen’.

Het doel van de gastlessen is jongeren aan het denken zetten over discriminatie, vooroordelen en het signaleren van en opkomen voor mensen die discriminatie ervaren. Het primaire doel van het project is het verminderen van racisme en discriminatie en het vergroten van tolerantie onder de Zeeuwse bevolking.

Gastles ‘Kijk eens door een andere bril’

In deze gastles staan racisme en de ervaren ongelijkheid tussen burgers centraal. De jongeren worden aangespoord om na te denken over vragen die raken aan deze thema’s. Hoe gaan we als samenleving om met racisme en ervaren ongelijkheid?

In de gastles worden deze vragen niet alleen ‘als theorie’ aan de jongeren gesteld, maar krijgen de leerlingen ook de gelegenheid om (omgaan met) racisme en discriminatie in de praktijk te ervaren. Dit gebeurt door middel van een Virtual Reality (VR)-beleving. De jongeren krijgen een VR-bril op, zodat ze in de huid kruipen van iemand die ziet dat een medeleerling racisme ervaart. Na de VR-beleving komen de leerlingen samen voor een plenair debat.

Gastles ‘Allemaal mensen‘

In deze gastles staan bewustwording over de eigen vooroordelen en het stimuleren van een inclusieve samenleving centraal. De jongeren worden aangespoord om bewust na te denken over de eigen vooroordelen. Het vormen van vooroordelen is een onbewust proces, maar deze vooroordelen bepalen vervolgens wel het handelen van mensen. Welke vooroordelen ervaren de jongeren bij het zien van een ander?

In de gastles krijgen de jongeren een documentaire te zien. In de documentaire staan het stimuleren van een inclusieve samenleving, verminderen van racisme en discriminatie en het vergroten van bewustwording over eigen vooroordelen centraal. Dit doen we door de mensen in de documentaire kennis te laten maken met medeburgers met bijvoorbeeld een andere huidskleur/seksuele gerichtheid. Alvorens het zien van de documentaire schrijven de jongeren de eigen vooroordelen op. Dit doen ze op afbeeldingen van de personen in de documentaire. Na het zien van de documentaire gaan de jongeren het gesprek aan met elkaar. Wat hebben ze opgeschreven? Wat is waar en wat niet?

Interesse in deze gastlessen? Stuur dan een mailtje naar info@adbzeeland.nl