Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Forse stijging meldingen discriminatie in Zeeland

nieuwsbericht adb

Anti Discriminatie Bureau Zeeland zet in op actie: lancering Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie op 21 maart

Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, wordt het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie gelanceerd. Anti Discriminatie Bureau Zeeland vormt samen met Zeeuwse gemeenten, het Zeeuws onderwijs en andere partijen vanuit de samenleving één coalitie in het bevorderen van diversiteit en inclusie. En dat is nodig, want nog bijna dagelijks krijgen mensen te maken met uitsluiting. Anti Discriminatie Bureau Zeeland zag het aantal meldingen van discriminatie het afgelopen jaar zelfs toenemen met 60%.

Uitsluiting vanwege huidskleur of migratieachtergrond maar ook vanwege geloof, leeftijd, een beperking of seksuele geaardheid komt nog dagelijks voor. Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft in 2020 180 meldingen geregistreerd. Dit is een stijging van ruim 60% ten opzichte van het jaar ervoor (113). Verreweg de meeste meldingen gingen over de grond afkomst (81) en daarop volgend handicap of chronische ziekte (38). Op het terrein van collectieve voorzieningen (overheden of gemeentelijke instanties), arbeidsmarkt, media en reclame en commerciële dienstverlening werd het meest discriminatie ervaren. Stefano Frans, beleidsadviseur bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland geeft duiding aan de cijfers. “De toename van het aantal meldingen in 2020 komt deels door de coronapandemie. Denk daarbij aan meldingen waarbij iemand de toegang is geweigerd om het niet kunnen dragen van een mondkapje of niet kon voldoen aan de winkelwagentjesplicht omdat diegene een fysieke beperking heeft. Maar ook als deze meldingen buiten beeld blijven, is er nog steeds een ruime toename te zien.”
Alle cijfers zijn te zien in het jaarverslag 2020. 

Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie. Dit is een uitgebreid plan met allerlei activiteiten en acties op diverse levensdomeinen zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs en veiligheid. Stefano Frans: “Met het plan willen we gemeenten en andere partijen in de samenleving in beweging krijgen iets aan discriminatie te doen. Het tegengaan van discriminatie is een taak van de hele samenleving. Het is heel goed om te zien dat alle Zeeuwse gemeenten betrokken en enthousiast zijn. Ik verwacht dan ook dat we deze kar dit jaar met alle gemeenten kunnen gaan trekken.” Het Deltaplan is een menukaart waar gemeenten en organisaties acties uit kunnen kiezen. Verschillende gemeenten hebben al een lokaal plan vastgesteld waarin acties voor het komende jaar zijn benoemd. Zo heeft de raad van de gemeente Borsele een Borsels pamflet aangenomen. Onderwerpen waar Borsele mee aan de slag gaat zijn arbeidsmarkt, onderwijs en sport.

Anti-discriminatie standpunt Zeeuws Onderwijs
De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van discriminatie geldt ook voor het Zeeuws onderwijs. Zij heeft zich aangesloten bij het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie. Dit heeft geresulteerd in een anti-discriminatie standpunt waar het gehele Zeeuwse onderwijs zich achter schaart. “We erkennen dat discriminatie een structureel probleem is, ook op onze scholen komt het voor” geeft Guus Hagt, bestuurder Mondia Scholengroep en voorzitter Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO) aan. “Wij hechten er waarde aan om een goed leerklimaat voor alle leerlingen te creëren waarbij iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. In 2021 wordt het standpunt vertaald in concrete activiteiten. Zowel met het doel een positief schoolklimaat te realiseren alsook het vastleggen hoe adequaat wordt opgetreden in geval van of bij vermoeden van discriminatie.”  

Landelijke Week tegen Racisme
In de aanloop naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie organiseren verschillende antidiscriminatiebureaus in Nederland de Week tegen Racisme. In de week van 15 tot en met 21 maart 2021 vinden er diverse gratis online lezingen, workshops en theatervoorstellingen plaats. Het volledige programma is hier te zien. Ook spreken bekende en onbekende Nederlanders zich met een statement uit tegen racisme en discriminatie in een filmpje. Met dit filmpje wordt iedereen via social media aangemoedigd voor elkaar op te komen en racisme en discriminatie te melden.  

Kijktip: “Racisme kennistest”
NPO 3 zendt op zondag 21 maart om 19.40 uur de Racisme Kennistest uit. Vragen over alledaags en institutioneel racisme zijn aanknopingspunten voor ‘een goed gesprek’ met een panel van bekende Nederlanders. Kijkers thuis kunnen live meedoen via de NPO3-app.

Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie
De Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie is vastgesteld door de Verenigde Naties naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika) op 21 maart 1960. De politie opende toen het vuur op mensen die demonstreerden tegen de apartheid. Op 21 maart wordt er wereldwijd bij stilgestaan dat racisme en discriminatie niet alleen iets is van toen, maar dat dit nog steeds voorkomt in onze samenleving.