Welkom bij
ADB Zeeland

Zelf discriminatie meegemaakt of hier getuige van? Melden helpt.

Anoniem melden mag ook.
Ondersteuning is gratis.

Meld discriminatie

Wat is discriminatie?

“Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil. Je spreekt over discriminatie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt behandeld op grond van kenmerken die er niet toe (mogen)doen. Dit kan gebeuren vanwege huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, geloof, leeftijd, politieke overtuiging of bijvoorbeeld handicap/chronische ziekte.”

Meer over discriminatie