Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Veilige schoolomgeving

Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
In de afgelopen periode is in samenwerking met GGD Zeeland veel bereikt op zowel het Voortgezet Onderwijs als het Voortgezet Speciaal onderwijs.

19 van de 21 schoollocaties van het Voortgezet Onderwijs in Zeeland geven uitvoering aan diversiteitsbeleid. Middels de doorgaande leerlijn Relaties en seksualiteit die is ontwikkeld, wordt in ieder leerjaar aandacht gegeven aan het thema. Al deze schoollocaties geven uitvoering aan het lespakket Lang Leve de Liefde én de module Seksuele diversiteit. Daarnaast zetten zij allen in op aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld theater, extra lessen, gastlessen etc. Ook is op verschillende scholen een GSA (Gay Straight Alliance) opgericht. En zijn er diverse trainingen georganiseerd ten behoeve van de deskundigheidsbevordering voor docenten, mentoren, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen.

Basisonderwijs

In 2019 is gestart met de aanpak Relaties en Seksualiteit en Seksuele diversiteit in de basis. In samenwerking met GGD Zeeland worden alle basisscholen in de Regenbooggemeenten Goes en Middelburg betrokken. Door op jonge leeftijd te starten, raken leerlingen vertrouwd met het onderwerp. Door op respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgender gevoelens en die van anderen ondersteund.