Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Deskundigheidsbevordering en hulpverlening

Er zijn verschillende tools voor professionals ontwikkeld, om de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening aan LHBTI-personen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

Training
* In de afgelopen periode is een gratis voorlichting gegeven (van ongeveer 2 uur op locatie) aan professionals die in contact staan met jongeren. Bijvoorbeeld jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdhulp, jeugdconsulenten, medewerkers gebiedsteams etc. Op dit moment wordt een follow-up workshop ontwikkeld  in samenwerking met MWRZ, met als doel het bewustzijn en de vaardigheden van hulpverleners rond LHBTI-thema’s te vergroten. Ook wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een nascholing te organiseren voor huisartsen en praktijkondersteuners.

* Er is samengewerkt met Zeeland Zonder Zelfmoord om een gatekeepertraining aan te bieden, voor professionals (en vrijwilligers). Deze training is gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. LHBTI-personen vormen immers een risicogroep als het gaat om suïcidaliteit.

Informatieverstrekking
* Er zijn diverse factsheets ontwikkeld over genderdysforie. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover. 

* Ook is er een gratis digitale toolkit gemaakt: 'Bespreekbaarheid seksuele diversiteit'. Deze toolkit is bedoeld voor iedereen die graag ondersteuning wil bij het bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit; buurtwerkers, docenten basisonderwijs en voorgezet onderwijs, sociaal werkers, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers van zelforganisaties. De toolkit biedt inspirerende interventies, materialen en methodieken die helpen om seksuele diversiteit op een respectvolle manier bespreekbaar te maken.

* Er is een onderzoek uitgevoerd naar het welbevinden, veiligheidsgevoel en ervaringen van discriminatie en geweld in de Zeeuwse LHBTI gemeenschap. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te lezen. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek was dat iets meer dan 1 op de 4 respondenten te heeft maken gehad met discriminatie en/of geweld omwille van het LHBTI-zijn op straat (31.8%) of tijdens het uitgaan of in een openbare plaats (29.8%). Iets meer dan de helft van de respondenten (51.5%) gaf aan dat hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit wel eens negatieve invloed heeft gehad op hun gezondheid. Deze respondenten hadden vooral last van onzekerheid, somberheid, angst en depressie.

* De website www.iedereenisanders.nl is dé plek voor jongeren die twijfels of vragen hebben over op wie ze vallen en worstelen met hun seksuele identiteit en/of voor jongeren die eruit zijn en weten dat ze homo-, lesbische of biseksuele gevoelens hebben. Op deze website vinden de jongeren feiten, maar ook tips over hoe zij beter in hun vel kunnen komen te zitten, bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere LHBT-jongeren. Als jongeren hulp nodig hebben of steun willen, kunnen ze via de website in contact komen met hulpverleners en vertrouwenspersonen. Ook ouders kunnen terecht op de website. Zij vinden hier handvatten om hun kind te ondersteunen als hij of zij mogelijk homo, lesbische, bi of transgender gevoelens heeft.