Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Door de uitvoering van projecten spelen we in op actuele thema's

Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit, een initiatief van de samenwerkende sociale partners binnen de Stichting van de Arbeid, stimuleert diversiteit op de werkvloer. Het uitgangspunt is dat diversiteit en een inclusieve bedrijfsvoering toegevoegde waarde hebben en kunnen bijdragen aan het openen van nieuwe markten, een beter begrip van de behoeften van diverse klanten, innovatie en flexibiliteit.
 

Met het tekenen van het Charter Diversiteit zeggen de organisaties toe te investeren in diversiteit en inclusie op één of meerdere dimensies. Er worden vijf dimensies van diversiteit onderscheiden: gender (bijv. instroom vrouwen en doorstroom naar de top), arbeidsbeperking en chronische ziekte (bijv. instroom en opvang van medewerkers met een ziekte of beperking), leeftijd (instroom jongeren en behoud oudere werknemers),  LHBTI (bijv. bespreekbaar maken en acceptatie homoseksualiteit en transgender) en etnisch-culturele achtergrond (bijv. meer culturele diversiteit). 

Om de bedrijfsmatige meerwaarde te bepalen, geven de organisaties zelf aan in welke dimensie(s) van diversiteit er wordt geïnvesteerd. De door de organisaties zelf gekozen investeringen hebben tot doel om diversiteit integraal op te nemen in de bedrijfsvoering.

Sinds de start van Diversiteit in bedrijf in 2015 is het Charter Diversiteit in Nederland inmiddels getekend door meer dan 200 bedrijven en organisaties waaronder: Roompot Vakanties, DOW Benelux, Omroep Zeeland, University College Roosevelt, Zeeland Refinery en Zeelandia. In 16 andere Europese landen is een Charter Diversiteit van kracht met in totaal meer dan 10.000 ondertekenaars. Daaronder zijn grote ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het gaat hierbij om zowel commerciële bedrijven als non-profitinstellingen en (semi)overheidsorganisaties.

Wat biedt het Charter Diversiteit?

Een Charter Diversiteit opstellen en ondertekenen heeft voor uw organisatie deze voordelen:  

  • exclusieve toegang tot een netwerk van gelijkgezinde bedrijven/organisaties die investeren in diversiteit;
  • een positief bedrijfsimago richting klanten, (potentiële) werknemers en de overheid;
  • ondersteuning door Diversiteit in bedrijf bij het bevorderen van diversiteit in uw bedrijf middels een helpdesk voor individuele vragen en het aanreiken van kennis via documenten, films en andere producten.

Download hier de brochure over het Charter Diversiteit, waarin onder meer te lezen is waaruit de kosteloze ondersteuning van Diversiteit in bedrijf bestaat.

Actuele informatie en de basistekst van het Charter Diversiteit vindt u op www.diversiteitinbedrijf.nl .

Werkgevers die diversiteit beschouwen als meerwaarde voor het bereiken van bedrijfs- of organisatiedoelstellingen worden opgeroepen het Charter Diversiteit te ondertekenen.

Contactpersonen

Ingrid Goddijn

Projectmedewerker

Ingrid Goddijn