Discriminatie

Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil

Voorbeelden van discriminatie

Als iemand geen baan als koerier krijgt omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dat volkomen terecht. Maar als iemand niet wordt aangenomen omdat hij of zij gekleurd, vrouw, moslim of homo is, dan is er sprake van discriminatie. Vaak spelen vooroordelen hierbij een rol.

Discriminatie kan voorkomen op alle maatschappelijke terreinen. Bijvoorbeeld op het werk, in de buurt of wijk, in de dienstverlening, in de horeca, bij huisvesting, in media en reclame, in het onderwijs, bij politie en justitie, bij sport en recreatie of in de privésfeer.

Solliciteren met een handicap

Je hebt een handicap of chronische ziekte en bent op zoek naar werk. In een sollicitatieprocedure krijg je te horen dat men je toch maar niet aanneemt, omdat de werkgever jouw handicap of ziekte te lastig vindt. Hierover kun je een klacht indienen.

Graffiti

In woonbuurten komt regelmatig discriminerende graffiti voor, zoals White-Powertekens, hakenkruizen of discriminerende leuzen. Indien je dit ziet kan je dit melden bij het antidiscriminatiebureau. Onze medewerkers nemen contact op met de gemeente zodat de graffiti zo snel mogelijk wordt verwijderd.

Stage en hoofddoek

Je volgt een opleiding en zoekt een stageplaats. Je krijgt van een bedrijf geen stageplaats omdat je een hoofddoek draagt. Dit kan ongelijke behandeling op grond van je geloofsovertuiging zijn.

Werk en zwangerschap

Je bent een vrouw en hebt een jaarcontract bij een werkgever. Vlak voor het contract verlengd wordt, vertel je aan je leidinggevende dat je zwanger bent. Het contract wordt vervolgens niet verlengd. Hier is sprake van ongelijke behandeling op grond van geslacht. Dit is volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling verboden.

Deurbeleid horeca

Je zit in een rolstoel en de portier laat je niet binnen in een disco, terwijl anderen wel naar binnen mogen. Mogelijk word je gediscrimineerd op grond van handicap. ADB Zeeland kan de disco aanspreken op het deurbeleid en met de eigenaar afspraken maken over het beleid.

In elkaar geslagen

Een vrouw wordt door jongeren in elkaar geslagen en uitgescholden. Dit gebeurde vlak nadat zij op straat haar vrouwelijke partner op de mond kuste. De vrouw heeft dit gemeld bij het antidiscriminatiebureau en samen hebben zij aangifte gaan bij de politie. Bij het doen van aangifte is het belangrijk dat er bewijzen zijn dat de vrouw vanwege haar seksuele voorkeur is uitgescholden en geslagen. Gelukkig waren er getuigen bij. De straf van de daders kan worden verhoogd met vijftig procent.